OUR Bakery_Shanghai 上海

  • Location : Lane 838 Huangpi Nan Lu, near Xujiahui Lu 黄陂南路838弄1楼, 近徐家汇路

    Client : WF China Company (CNP그룹)

    Photo : Snap By Taq.C